Rà soát và kiến nghị hoàn thiện pháp luật kinh doanh

Thực hiện mục tiêu chung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, phát huy vai trò và hiệu lực của pháp luật, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khởi xướng chương trình Rà soát và kiến nghị hoàn thiện Pháp luật kinh doanh

  

Click vào đây để vào diễn đàn thảo luận về Báo cáo tổng hợp rà soát pháp luật kinh doanh

   

Năm 2011, chương trình này được Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len hỗ trợ.

 

"Với sự phối hợp của Dự án USAID hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế"

Xem chi tiết