Liên hệ với chúng tôi

Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau :
- Ban Pháp chế - VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.
- Điện thoại : 04 35742022 Máy lẻ: 355.
- Fax : 04.35771459.
- Email : thuypm@vcci.com.vn - hongntd@vcci.com.vn

Xin điền đẩy đủ những thông tin ở form sau và gửi cho chúng tôi.
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.
Họ và tên/Tổ chức :
Địa chỉ :
Điện thoại :
Fax :
Email :
Nội dung :