Rà soát và kiến nghị hoàn thiện pháp luật kinh doanh

Thực hiện mục tiêu chung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, phát huy vai trò và hiệu lực của pháp luật, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khởi xướng chương trình Rà soát và kiến nghị hoàn thiện Pháp luật kinh doanh.

Click vào đây để vào diễn đàn thảo luận về Báo cáo tổng hợp rà soát pháp luật kinh doanh

Năm 2011, chương trình này được Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len hỗ trợ.

   

"Với sự phối hợp của Dự án USAID hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế"

 

16 Luật tác động lớn nhất tới môi trường đầu tư kinh doanh (và các văn bản liên quan) đang được rà soát bởi các chuyên gia uy tín và kinh nghiệm và sẽ được hoàn thiện sau quá trình tham vấn rộng rãi cộng đồng.

Kết quả dự kiến:

- 16 Báo cáo chuyên ngành về những vướng mắc, bất hợp lý, chồng chéo của Luật (và các văn bản dưới luật) về mặt lý luận và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, đưa ra những kiến nghị cải thiện (thay đổi, bổ sung, bãi bỏ… các quy định pháp luật).

- 01 Báo cáo tổng hợp hệ thống tất cả các vấn đề của 16 Báo cáo chuyên ngành và kiến nghị hoàn thiện, đảm bảo tính đồng bộ, hài hoà trong toàn bộ hệ thống pháp luật liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh.

Báo cáo cùng các kiến nghị sẽ được trình lên Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo này cũng được chuyển tải tới các Bộ để nghiên cứu, xem xét và cải thiện những vấn đề liên quan do Bộ quản lý và những văn bản pháp luật mà Bộ chịu trách nhiệm soạn thảo.

Báo cáo cũng đề xuất lộ trình thực hiện cụ thể để tăng hiệu quả và tính khả thi của các đề xuất, kiến nghị.