Luật Đất đai

File đính kèm

  • Tải về BÁO CÁO RÀ SOÁT VĂN BẢN PHÁP LUẬT - LUẬT ĐẤT ĐAI

DỰ THẢO BÁO CÁO RÀ SOÁT LUẬT ĐẤT ĐAI

TS. Trần Quang Huy –  Đại học Luật Hà Nội – Trưởng nhóm Nghiên cứu va Công ty Luật LEADCO

TIÊU CHÍ RÀ SOÁT

STT

Tiêu chí

Các nội dung cụ thể

1

Tính minh bạch

- Rõ ràng về hình thức:

+ Ngôn ngữ sử dụng có chính xác, dễ hiểu không?

+ Diễn đạt có rõ ràng không? Có thể bị hiểu theo nhiều cách khác nhau không?

- Rõ ràng trong các quy định áp dụng cho doanh nghiệp:

+ Rõ ràng về quyền và nghĩa vụ không?

+ Rõ ràng về các trình tự, thủ tục, chi phí (thời gian, phí, lệ phí) không?

- Có nguy cơ cho nhũng nhiễu, tham nhũng không?

2

Tính thống nhất

- Có tuân thủ với các văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao hơn không?

- Có mâu thuẫn giữa các quy định trong bản thân văn bản đó không? Có mâu thuẫn với các văn bản pháp luật khác không?

- Có tương thích với các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia không?

3

Tính hợp lý

- Có đơn giản hóa được các điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp không?

- Có đưa ra những quy định bất hợp lý, cản trở quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp không?

- Có phù hợp với sự phát triển bền vững (về trách nhiệm của doanh nghiệp, về lợi ích của người tiêu dùng, về nguyên tắc cung-cầu và cạnh tranh bình đẳng…) không?

- Có phân biệt đối xử không?

4

Tính khả thi

- Có khả năng doanh nghiệp thực hiện được trên thực tế không?

- Có khả năng cơ quan Nhà nước thực hiện trên thực tế được không? (điều kiện về tổ chức, nhân lực, vật lực).

PHÂN TÍCH CỤ THỂ
...

Để đọc toàn văn báo cáo, mời bạn tải toàn văn theo File đính kèm tại đầu trang

Ý kiến đóng góp

Tổng số 2 ý kiến. Trang 1/1
  • Nguyễn Tuyết Mai(meyeucon2210@...) - 20/09/2011
    Điều 136, Luật Đất đai quy định :''Tranh chấp về quyền sử dụng đất mà đương sự có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Toà án nhân dân giải quyết.”.

    trong thực tế một số trường hợp đất chỉ có giấy tờ theo quy định tại các khoản 1, 2 và 5 điều 50, trên đất có tài sản(bao gồm cả công trình xây dựng và cây lâu năm), nhưng khi xảy ra tranh chấp thì đương sự chỉ yêu cầu giải quyết QSDĐ mà không yêu cầu giải quyết TS trên đất. Như vậy nếu chỉ giải quyết riêng về QSDĐ thì phần TS trên đất lại không được giải quyết . nếu TS đó là của người được công nhận là có QSD hợp pháp và họ vẫn đang quản lý SD thì không có vấn đề gì. Trường hợp đất phải giao cho người khác thì phần TS trên đất của người kia lại không xử lý được. Theo tôi nên sửa lại " hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này và có tài sản gắn liền với đất thì thuộc thẩm quyền của TAND"
  • Minh Trí(tamnhansg@...) - 26/08/2011
    Việc lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất không áp dụng với đất nông nghiệp, đất rừng, mặt biển .. mà chỉ áp dụng đối với đất khu công nghiệp, đất ở. Do đó mới có hiện tượng đất lúa đất rừng bị thu hồi làm đất công nghiệp, đất ở không hiệu quả để hoang hóa và nguy cơ ảnh hưởng an ninh lương thực. Tôi đề nghị phải lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đối với tất cả diện tích đất và mặt biển các loại trên lãnh thổ Việt nam được quy định trong Luật đất đai.
Trang1
Xin hãy điền đầy đủ những thông tin yêu cầu ở form sau và gửi ý kiến của bạn cho chúng tôi.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của các bạn.
Họ và tên : *
Địa chỉ :
Email : *
File đính kèm :
Ý kiến của bạn : * (tối đa 3500 ký tự)
* Mã bảo vệ: